Ranteen Kyynärluun Puoleinen Ojentajalihas | Extensor Carpi Ulnaris

Lähtökohta | Origo

Olkaluun Ulompi Sivunasta (Epicondulys Lateralis Humeri)

Kiinnityskohta | Insertio

5. Kämmenluun Tyvi (Basis Os Metacarpalis 5)

Tehtävä | Funktio

Ranteen Koukistus Kämmenselän Puolelle (Dorsal Flexio)
Ranteen Koukistus Kyynärluun Suuntaan (Ulnar Flexio)

Ranteen Kyynärluun Puoleinen Ojentajalihas