Portfolio

Portfolio liittyy fysioterapiakoulutuksen viimeiseen lukukauteen. Portfolioon kootaan opiskeluvuosien aikana tehdyt työt, jotka esittelevät parhaiten ammatillista kasvua ja kehittymistä opintojen aikana. Valitsin portfolion työt sisällön perusteella ja siitä näkökulmasta, että niitä lukemalla myös aiheesta tietämätön pystyy sisäistämään tekstin. Samalla työt ovat sellaisia, että pystyn näkemään tulevaisuudessa myöhemmin hyödyntäväni niitä.

Portfolio

Portfolio

Olkanivelen Voiman Mittaamisen Luotettavuus ja Toistettavuus Kädessä Pidettävällä Dynamometrillä (Opinnäytetyö)

Kuntoutuksen Perusohjeita Varusmiehille | Niskahartiaseutu, Olkapää, Polvi & Nilkka

Lonkan Limapussintulehdus | Trochanter Bursiitti

ACL Repeämä – Postoperatiiviset Viikot

Lajianalyysi – 100 Metrin Juoksu

Lapsen Motorinen Profiili

Itsearviointi

Miten olen kehittynyt ammatillisesti opiskeluaikanani fysioterapia-ammatin edellyttämillä osaamisalueilla ja missä vaiheessa olen mielestäni tällä hetkellä?

Opiskeluaikana olen saanut hyvän kuvan fysioterapian eri osa-alueista. Fysioterapeutit pystyvät toimimaan todella laajalla skaalalla erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Opiskeluaika on ollut lähinnä pintaraapaisu kaikesta siitä, mihin tulevaisuudessa fysioterapeuttina pystyy vaikuttamaan, kouluttautumaan ja perehtymään. Suurimmat oppimisaskeleet ovat tapahtuneet kentällä – työharjoitteluiden merkeissä sekä itseopiskelun kautta. Olen enemmän kuin valmis siirtymään kokoaikaisiin työtehtäviin, missä oikeasti pystyn oppimaan uutta ja syventämään aikaisemmin oppimaani tietoa. 

Mitä vahvuuksia / kehittämistä vaativia alueita olen havainnut osaamisessani, kun sitä tarkastellaan osaamisen eri ulottuvuuksien näkökulmasta?

Suurimpia vahvuuksiani ovat ennakkoluulottomuus, rohkeus ja loppumaton halu oppia. Tulen kaikkien kanssa toimeen, iästä, sukupuolesta ja taustoista riippumatta. Olen työskennellyt muun muassa lapsien, vanhusten, urheilijoiden, vammautuneiden ja neurologisesti sairaiden kanssa. Tiedän yksityisten- sekä julkisten laitosten toimintatavoista. Olen työskennellyt yksin, parin kanssa ja ryhmissä. Osaan kohdata asiakkaan missä tilanteessa tahansa ja kaikki haasteet otan käytännössä vain positiivisena haasteena, joista voin oppia.

Kehittämistarpeita löytyy aivan jokaiselta osa-alueelta. Koen olevani monella osa-alueella hyvä, mutta se ei tule koskaan itselleni riittämään. Haluan aina oppia lisää, aina. Oli aihe sitten lapsen motorinen kehitys, neurologisesti sairaiden ihmisten käyttäytymismallit tai amerikkalaista jalkapalloa pelaavan urheilijan taklaustekniikka. 

Millainen fysioterapeutin työ minua kiinnostaisi eniten tällä hetkellä, jos saisin itse päättää toimenkuvastani ja millaiseen fysioterapeutin työhön en ehkä haluaisi lähteä heti opintojen päätyttyä?

Jo opiskeluaikana olen nähnyt useita erilaisia fysioterapeutin toimenkuvia ja jokaisessa on ollut omanlaisensa positiiviset vivahteet, joihin haluaisin syventyä enemmän. En pysty tässä vaiheessa sulkemaan pois mitään työnkuvaa, koska rehellisesti yhtenäkään päivänä minua ei ole ”ärsyttänyt” mennä töihin – odotti siellä kuka tai mitä tahansa. Olen ollut ennakkoluulottomasti valmis aivan kaikkeen.

Jos puolestani saisin päättää toimenkuvastani, olisin ehdottomasti yrittäjä. Haluaisin luoda mahdollisimman paljon työpaikkoja ja antaa asiakkaille sekä fyysisesti, että psyykkisesti sitä mitä he sillä hetkellä tarvitsevat. Työilmapiiri tulisi aina olemaan positiivinen ja kehittävä. Asioita lähestyttäisiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Asiakkaat saapuisivat ja lähtisivät hymy kasvoilla, koska he tietävät saavansa ja saaneensa apua. Perinteistä ”Tässä venytysohjeet – tee kotona.” -kaavaa ei käytettäisi, vaan kehiteltäisiin uusia ja toimivampia metodeja. Kun asiakas astuu toimitiloihin sisään, hän on myös itse 100% valmis puuttumaan ongelmaan ja näkemään merkittävää eforttia sen korjaamiseksi.

Halu auttaa on suuri ja tulevaisuuden visio on vahva.