torstai, helmikuu 21, 2019

ULOMPI PEITTÄJÄLIHAS | OBTURATORIUS EXTERNUS

Lähtökohta | Origo

Peittyneen Aukon Peitinkalvo (Membrana Obturatorius)
Peittyneen Aukon Kuoppa (Foramen Obturatorius)

Kiinnityskohta | Insertio

Sarvennoisen Kuoppa (Fossa Trochanterica)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen Lähennys (Adduktio)
Lonkkanivelen Ulkokierto (Rotatio)

Ulompi Peittäjälihas